Borland

Posts this Year: 69

Posts all Time: 372

First Post: 2021-03-09

Qs this Year: 4

Qs all Time: 27

First Q: 2021-06-08

2024 Posts
 1. 2024-07-16 The Max at Bayside
 2. 2024-07-13 Blackops at Bayside
 3. 2024-07-11 Big Kapowski at Bayside
 4. 2024-07-09 The Max at Bayside
 5. 2024-07-02 Big Kapowski at Bayside
 6. 2024-07-01 Blackops at Bayside
 7. 2024-06-29 Blackops at Bayside
 8. 2024-06-27 Big Kapowski at Bayside
 9. 2024-06-25 The Max at Bayside
 10. 2024-06-24 Blackops at Bayside
 11. 2024-06-20 Big Kapowski at Bayside
 12. 2024-06-18 The Max at Bayside
 13. 2024-06-15 Blackops at Bayside
 14. 2024-06-13 Big Kapowski at Bayside
 15. 2024-06-11 The Max at Bayside
 16. 2024-06-08 Blackops at Bayside
 17. 2024-05-25 Blackops at Bayside
 18. 2024-05-23 Big Kapowski at Bayside
 19. 2024-05-16 Big Kapowski at Bayside
 20. 2024-05-14 The Max at Bayside
 21. 2024-05-13 Blackops at Bayside
 22. 2024-05-11 Blackops at Bayside
 23. 2024-05-06 Downrange at Downrange
 24. 2024-05-03 Downrange at Downrange
 25. 2024-04-30 The Max at Bayside
 26. 2024-04-29 Blackops at Bayside
 27. 2024-04-25 Big Kapowski at Bayside
 28. 2024-04-23 The Max at Bayside
 29. 2024-04-18 Big Kapowski at Bayside
 30. 2024-04-16 The Max at Bayside
 31. 2024-04-11 Big Kapowski at Bayside
 32. 2024-04-09 The Max at Bayside
 33. 2024-04-08 Blackops at Bayside
 34. 2024-03-28 Big Kapowski at Bayside
 35. 2024-03-26 The Max at Bayside
 36. 2024-03-23 Blackops at Bayside
 37. 2024-03-21 Big Kapowski at Bayside
 38. 2024-03-18 Blackops at Bayside
 39. 2024-03-16 Blackops at Bayside
 40. 2024-03-14 Big Kapowski at Bayside
 41. 2024-03-12 The Max at Bayside
 42. 2024-03-09 Blackops at Bayside
 43. 2024-03-07 Big Kapowski at Bayside
 44. 2024-03-05 The Max at Bayside
 45. 2024-03-02 Blackops at Bayside
 46. 2024-02-29 Big Kapowski at Bayside
 47. 2024-02-27 The Max at Bayside
 48. 2024-02-26 Blackops at Bayside
 49. 2024-02-24 Blackops at Bayside
 50. 2024-02-22 Big Kapowski at Bayside
 51. 2024-02-20 The Max at Bayside
 52. 2024-02-19 Blackops at Bayside
 53. 2024-02-15 Big Kapowski at Bayside
 54. 2024-02-13 The Max at Bayside
 55. 2024-02-13 Blackops at Bayside
 56. 2024-02-10 Blackops at Bayside
 57. 2024-02-08 Big Kapowski at Bayside
 58. 2024-02-06 The Max at Bayside
 59. 2024-02-03 Blackops at Bayside
 60. 2024-02-01 Big Kapowski at Bayside
 61. 2024-01-30 The Max at Bayside
 62. 2024-01-27 Blackops at Bayside
 63. 2024-01-25 Big Kapowski at Bayside
 64. 2024-01-23 The Max at Bayside
 65. 2024-01-20 Blackops at Bayside
 66. 2024-01-17 Downrange at Downrange
 67. 2024-01-15 Downrange at Downrange
 68. 2024-01-11 Big Kapowski at Bayside
 69. 2024-01-09 The Max at Bayside
2023 Posts
 1. 2023-12-30 Blackops at Bayside
 2. 2023-12-28 Big Kapowski at Bayside
 3. 2023-12-19 The Max at Bayside
 4. 2023-12-16 Blackops at Bayside
 5. 2023-12-14 Big Kapowski at Bayside
 6. 2023-12-12 The Max at Bayside
 7. 2023-12-09 Blackops at Bayside
 8. 2023-12-07 Big Kapowski at Bayside
 9. 2023-12-05 The Max at Bayside
 10. 2023-12-02 Blackops at Bayside
 11. 2023-11-30 Big Kapowski at Bayside
 12. 2023-11-28 The Max at Bayside
 13. 2023-11-21 The Max at Bayside
 14. 2023-11-18 Blackops at Bayside
 15. 2023-11-16 Big Kapowski at Bayside
 16. 2023-11-14 The Max at Bayside
 17. 2023-11-11 Blackops at Bayside
 18. 2023-11-09 Big Kapowski at Bayside
 19. 2023-11-07 The Max at Bayside
 20. 2023-11-04 Special Event at The Poshlands
 21. 2023-11-02 Big Kapowski at Bayside
 22. 2023-10-31 The Max at Bayside
 23. 2023-10-19 Big Kapowski at Bayside
 24. 2023-10-17 The Max at Bayside
 25. 2023-10-17 The Max at Bayside
 26. 2023-10-14 Blackops at Bayside
 27. 2023-10-10 The Max at Bayside
 28. 2023-10-06 Downrange at Downrange
 29. 2023-10-04 Downrange at Downrange
 30. 2023-09-28 Big Kapowski at Bayside
 31. 2023-09-23 Blackops at Bayside
 32. 2023-09-21 Big Kapowski at Bayside
 33. 2023-09-19 The Max at Bayside
 34. 2023-09-16 Blackops at Bayside
 35. 2023-09-15 Blackops at Bayside
 36. 2023-09-12 The Max at Bayside
 37. 2023-09-09 Blackops at Bayside
 38. 2023-09-07 Big Kapowski at Bayside
 39. 2023-09-05 The Max at Bayside
 40. 2023-09-02 Blackops at Bayside
 41. 2023-08-31 The Max at Bayside
 42. 2023-08-29 The Max at Bayside
 43. 2023-08-26 Blackops at Bayside
 44. 2023-08-24 Big Kapowski at Bayside
 45. 2023-08-22 The Max at Bayside
 46. 2023-08-19 Blackops at Bayside
 47. 2023-08-16 Downrange at Downrange
 48. 2023-08-12 Blackops at Bayside
 49. 2023-08-10 Big Kapowski at Bayside
 50. 2023-08-08 The Max at Bayside
 51. 2023-08-05 Blackops at Bayside
 52. 2023-08-03 Big Kapowski at Bayside
 53. 2023-08-01 The Max at Bayside
 54. 2023-07-29 Blackops at Bayside
 55. 2023-07-27 Big Kapowski at Bayside
 56. 2023-07-25 The Max at Bayside
 57. 2023-07-20 Big Kapowski at Bayside
 58. 2023-07-18 The Max at Bayside
 59. 2023-07-13 Big Kapowski at Bayside
 60. 2023-07-11 The Max at Bayside
 61. 2023-07-06 Big Kapowski at Bayside
 62. 2023-07-04 The Max at Bayside
 63. 2023-06-29 Big Kapowski at Bayside
 64. 2023-06-27 The Max at Bayside
 65. 2023-06-22 Big Kapowski at Bayside
 66. 2023-06-15 Big Kapowski at Bayside
 67. 2023-06-13 The Max at Bayside
 68. 2023-06-01 06 Blackops at Resevoir
 69. 2023-05-30 The Max at Bayside
 70. 2023-05-25 Big Kapowski at Bayside
 71. 2023-05-24 Downrange at Downrange
 72. 2023-05-18 Big Kapowski at Bayside
 73. 2023-05-16 The Max at Bayside
 74. 2023-05-11 Big Kapowski at Bayside
 75. 2023-05-09 The Max at Bayside
 76. 2023-05-08 The Minuteman at The Patriot
 77. 2023-05-04 Big Kapowski at Bayside
 78. 2023-04-13 Big Kapowski at Bayside
 79. 2023-04-11 The Max at Bayside
 80. 2023-04-08 Avenger at The Patriot
 81. 2023-04-06 Big Kapowski at Bayside
 82. 2023-04-04 The Max at Bayside
 83. 2023-03-28 The Max at Bayside
 84. 2023-03-25 Downrange at Downrange
 85. 2023-03-20 Big Kapowski at Bayside
 86. 2023-03-16 Big Kapowski at Bayside
 87. 2023-03-14 The Max at Bayside
 88. 2023-03-09 Big Kapowski at Bayside
 89. 2023-03-07 The Max at Bayside
 90. 2023-03-02 Big Kapowski at Bayside
 91. 2023-02-28 The Max at Bayside
 92. 2023-02-24 The Defender at The Patriot
 93. 2023-02-23 Big Kapowski at Bayside
 94. 2023-02-20 Downrange at Downrange
 95. 2023-02-16 Big Kapowski at Bayside
 96. 2023-02-14 The Max at Bayside
 97. 2023-02-09 Big Kapowski at Bayside
 98. 2023-02-07 The Max at Bayside
 99. 2023-02-02 Big Kapowski at Bayside
 100. 2023-01-05 Big Kapowski at Bayside
 101. 2023-01-02 The Minuteman at The Patriot
2022 Posts
 1. 2022-12-31 Avenger at The Patriot
 2. 2022-12-29 Big Kapowski at Bayside
 3. 2022-12-27 The Max at Bayside
 4. 2022-12-22 Big Kapowski at Bayside
 5. 2022-12-16 The Defender at The Patriot
 6. 2022-12-15 Big Kapowski at Bayside
 7. 2022-12-13 The Max at Bayside
 8. 2022-12-12 The Minuteman at The Patriot
 9. 2022-12-08 Big Kapowski at Bayside
 10. 2022-12-06 The Max at Bayside
 11. 2022-12-03 Avenger at The Patriot
 12. 2022-12-01 Big Kapowski at Bayside
 13. 2022-11-29 The Max at Bayside
 14. 2022-11-25 The Defender at The Patriot
 15. 2022-11-22 The Max at Bayside
 16. 2022-11-17 Big Kapowski at Bayside
 17. 2022-11-15 The Max at Bayside
 18. 2022-11-14 The Minuteman at The Patriot
 19. 2022-11-10 The Max at Bayside
 20. 2022-11-08 The Max at Bayside
 21. 2022-11-04 The Defender at The Patriot
 22. 2022-11-03 Big Kapowski at Bayside
 23. 2022-11-01 The Max at Bayside
 24. 2022-10-28 The Defender at The Patriot
 25. 2022-10-27 Big Kapowski at Bayside
 26. 2022-10-25 The Max at Bayside
 27. 2022-10-24 The Minuteman at The Patriot
 28. 2022-10-20 Big Kapowski at Bayside
 29. 2022-10-18 The Max at Bayside
 30. 2022-10-17 The Minuteman at The Patriot
 31. 2022-10-14 The Defender at The Patriot
 32. 2022-10-13 Big Kapowski at Bayside
 33. 2022-10-10 Downrange at Downrange
 34. 2022-10-04 The Max at Bayside
 35. 2022-09-20 The Max at Bayside
 36. 2022-09-15 Big Kapowski at Bayside
 37. 2022-09-13 The Max at Bayside
 38. 2022-09-08 Big Kapowski at Bayside
 39. 2022-09-06 The Max at Bayside
 40. 2022-09-01 Big Kapowski at Bayside
 41. 2022-08-30 The Max at Bayside
 42. 2022-08-18 Big Kapowski at Bayside
 43. 2022-08-16 The Max at Bayside
 44. 2022-08-12 Downrange at Downrange
 45. 2022-08-09 The Max at Bayside
 46. 2022-08-04 Big Kapowski at Bayside
 47. 2022-08-02 The Max at Bayside
 48. 2022-07-21 Big Kapowski at Bayside
 49. 2022-07-19 The Max at Bayside
 50. 2022-07-18 The Minuteman at The Patriot
 51. 2022-07-14 Big Kapowski at Bayside
 52. 2022-07-12 The Max at Bayside
 53. 2022-07-08 The Defender at The Patriot
 54. 2022-07-07 Big Kapowski at Bayside
 55. 2022-07-05 The Max at Bayside
 56. 2022-07-01 The Defender at The Patriot
 57. 2022-06-30 Big Kapowski at Bayside
 58. 2022-06-24 Big Kapowski at Bayside
 59. 2022-06-24 The Defender at The Patriot
 60. 2022-06-21 The Max at Bayside
 61. 2022-06-09 Big Kapowski at Bayside
 62. 2022-06-08 The Range at The Patriot
 63. 2022-06-06 The Minuteman at The Patriot
 64. 2022-05-31 The Max at Bayside
 65. 2022-05-28 Blackops at The Patriot
 66. 2022-05-26 Big Kapowski at Bayside
 67. 2022-05-24 Big Kapowski at Bayside
 68. 2022-05-19 Big Kapowski at Bayside
 69. 2022-05-17 The Max at Bayside
 70. 2022-05-14 Blackops at Bayside
 71. 2022-05-12 Big Kapowski at Bayside
 72. 2022-05-10 The Max at Bayside
 73. 2022-05-06 The Defender at The Patriot
 74. 2022-05-05 Big Kapowski at Bayside
 75. 2022-05-03 The Max at Bayside
 76. 2022-05-02 The Minuteman at The Patriot
 77. 2022-04-28 Big Kapowski at Bayside
 78. 2022-04-21 Big Kapowski at Bayside
 79. 2022-04-19 The Max at Bayside
 80. 2022-04-16 Blackops at Bayside
 81. 2022-04-14 Big Kapowski at Bayside
 82. 2022-04-12 The Max at Bayside
 83. 2022-04-09 Blackops at Bayside
 84. 2022-04-04 The Minuteman at The Patriot
 85. 2022-03-31 Big Kapowski at Bayside
 86. 2022-03-29 The Max at Bayside
 87. 2022-03-17 Big Kapowski at Bayside
 88. 2022-03-16 The Range at The Patriot
 89. 2022-03-15 The Max at Bayside
 90. 2022-03-11 The Defender at The Patriot
 91. 2022-03-08 The Max at Bayside
 92. 2022-03-07 The Minuteman at The Patriot
 93. 2022-03-04 The Defender at The Patriot
 94. 2022-03-03 Big Kapowski at Bayside
 95. 2022-02-24 Big Kapowski at Bayside
 96. 2022-02-17 Big Kapowski at Bayside
 97. 2022-02-15 The Max at Bayside
 98. 2022-02-14 The Minuteman at The Patriot
 99. 2022-02-11 The Defender at The Patriot
 100. 2022-02-10 Big Kapowski at Bayside
 101. 2022-02-08 The Max at Bayside
 102. 2022-02-07 The Minuteman at The Patriot
 103. 2022-02-03 Big Kapowski at Bayside
 104. 2022-01-27 Big Kapowski at Bayside
 105. 2022-01-25 The Max at Bayside
 106. 2022-01-24 The Minuteman at The Patriot
 107. 2022-01-20 Big Kapowski at Bayside
 108. 2022-01-18 The Max at Bayside
 109. 2022-01-14 The Defender at The Patriot
 110. 2022-01-13 Big Kapowski at Bayside
 111. 2022-01-11 The Max at Bayside
 112. 2022-01-06 Big Kapowski at Bayside
 113. 2022-01-04 The Max at Bayside
2021 Posts
 1. 2021-12-23 The Max at Bayside
 2. 2021-12-18 Blackops at Bayside
 3. 2021-12-16 Big Kapowski at Bayside
 4. 2021-12-14 The Max at Bayside
 5. 2021-12-09 Big Kapowski at Bayside
 6. 2021-12-07 The Max at Bayside
 7. 2021-12-04 Blackops at Bayside
 8. 2021-12-02 Big Kapowski at Bayside
 9. 2021-11-30 The Max at Bayside
 10. 2021-11-23 The Max at Bayside
 11. 2021-11-18 Big Kapowski at Bayside
 12. 2021-11-16 The Max at Bayside
 13. 2021-11-13 Blackops at Bayside
 14. 2021-11-11 Blackops at Veterans Park
 15. 2021-11-09 The Max at Bayside
 16. 2021-11-04 Big Kapowski at Bayside
 17. 2021-11-02 The Max at Bayside
 18. 2021-10-28 Big Kapowski at Bayside
 19. 2021-10-19 The Max at Bayside
 20. 2021-10-14 Big Kapowski at Bayside
 21. 2021-10-12 The Max at Bayside
 22. 2021-10-07 Big Kapowski at Bayside
 23. 2021-09-30 Big Kapowski at Bayside
 24. 2021-09-28 The Max at Bayside
 25. 2021-09-25 Blackops at Bayside
 26. 2021-09-23 Big Kapowski at Bayside
 27. 2021-09-21 The Max at Bayside
 28. 2021-09-16 Big Kapowski at Bayside
 29. 2021-09-14 The Max at Bayside
 30. 2021-09-11 Blackops at Bayside
 31. 2021-09-09 Big Kapowski at Bayside
 32. 2021-09-07 The Max at Bayside
 33. 2021-09-02 Big Kapowski at Bayside
 34. 2021-08-31 The Max at Bayside
 35. 2021-08-28 Blackops at Bayside
 36. 2021-08-26 Big Kapowski at Bayside
 37. 2021-08-24 The Max at Bayside
 38. 2021-08-19 Big Kapowski at Bayside
 39. 2021-08-17 The Max at Bayside
 40. 2021-08-14 Blackops at Bayside
 41. 2021-08-12 Big Kapowski at Bayside
 42. 2021-08-10 The Max at Bayside
 43. 2021-08-07 Blackops at Bayside
 44. 2021-08-05 Big Kapowski at Bayside
 45. 2021-08-03 The Max at Bayside
 46. 2021-07-29 Big Kapowski at Bayside
 47. 2021-07-27 The Max at Bayside
 48. 2021-07-24 Blackops at Bayside
 49. 2021-07-22 Big Kapowski at Bayside
 50. 2021-07-20 The Max at Bayside
 51. 2021-07-15 Big Kapowski at Bayside
 52. 2021-07-13 The Max at Bayside
 53. 2021-07-03 Agony at The County
 54. 2021-07-01 Big Kapowski at Bayside
 55. 2021-06-29 The Max at Bayside
 56. 2021-06-15 The Max at Bayside
 57. 2021-06-12 Blackops at Bayside
 58. 2021-06-10 Big Kapowski at Bayside
 59. 2021-06-08 The Max at Bayside
 60. 2021-06-05 Blackops at Bayside
 61. 2021-05-29 Blackops at Bayside
 62. 2021-05-28 Blackops at The Patriot
 63. 2021-05-27 Big Kapowski at Bayside
 64. 2021-05-25 The Max at Bayside
 65. 2021-05-22 Blackops at Bayside
 66. 2021-05-21 Blackops at The Patriot
 67. 2021-05-20 Big Kapowski at Bayside
 68. 2021-05-18 The Max at Bayside
 69. 2021-05-15 Blackops at Bayside
 70. 2021-05-13 Big Kapowski at Bayside
 71. 2021-05-08 Blackops at Bayside
 72. 2021-05-06 Big Kapowski at Bayside
 73. 2021-05-04 The Max at Bayside
 74. 2021-05-01 Blackops at Bayside
 75. 2021-04-29 Big Kapowski at Bayside
 76. 2021-04-27 The Max at Bayside
 77. 2021-04-26 Blackops at Bayside
 78. 2021-04-22 Big Kapowski at Bayside
 79. 2021-04-20 The Max at Bayside
 80. 2021-04-08 Big Kapowski at Bayside
 81. 2021-04-06 The Max at Bayside
 82. 2021-04-01 Big Kapowski at Bayside
 83. 2021-03-30 The Max at Bayside
 84. 2021-03-25 Big Kapowski at Bayside
 85. 2021-03-23 The Max at Bayside
 86. 2021-03-18 Big Kapowski at Bayside
 87. 2021-03-16 The Max at Bayside
 88. 2021-03-11 Big Kapowski at Bayside
 89. 2021-03-09 The Max at Bayside